הנהלת החברה

הנהלת החברה

אינג' אהרון שפירא

מרסל כהן

דרור ויצמן

 מנהלי החברה

 ויצמן דרור – מנכ"ל

גיא אמויאל – מנהל עבודה – אחראי ארכיטקטורה מלוכלכת

יניב יוסף מנהל עבודה – חדרים נקיים