עבודות מלוכלכות בחדר נקי

חברת  D&P Clean Rooms ltd מתמחה בעבודות מלוכלכות בחדר נקי, עבודות הדורשות מיומנות רבה כגון צביעה, קידוח יציקות של גבס וכדומה. עבודות אלו שהינן שכיחות בעבודת קונסטרוקציה שגרתיות הופכות להיות מורכבות יותר כשאר המדובר בחדרים נקיים בהם צריך לתת שימת דגש מקסימלית לכל פליטה של אבק, חומרים וגזים שעלולים לפגום בעתיד בתהליכי הייצור המורכבים. לכן עבודות אלו המוגדרות כ"עבודות מלוכלכות בחדר נקי" נעשות במקצועיות מרבית תוך כדי הקפדה וסטריליזציה מקסימלית, ולאחר תהליך בפילטור וניקוי מירבי של החדר בכדי להשמישו בצורה האופטימלית ביותר לתהליכי הייצור המורכבים והעדינים שיתבצעו בו בעתיד. הניסיון והמקצעויות בביצוע העבודות הנ"ל הינם קריטיות שכן כל שייר, פסולת או פליטה של חלקיקים וחומרים מביצוע העבודות עלולים לפגום בסדנדרט הניקיון והסטריליזציה הגבוה של החדר הנקי ובעתיד בתהליכי הייצור המורכבים והסטריליים שבו. "עבודות מלוכלכות בחדר נקי" דורשות מעבר למיומנות נרכשת רבת שנים גם הכרת טובי הספקים והחומרים בתחום אשר עומדים בתקנים המחמירים ביותר, כל זאת על מנת להבטיח את היות החדר הייעודי בעל סטריליות מקסימלית.