פילטרציה

חדרים נקיים בשל ייעודם הייחודי והחשיבות העצומה בשמירה על סטדנרטיים מחמירים במיוחד
של אוויר נקיי ללא חלקיקים מכל סוג שהוא, אבק, מתכת, עץ וכדומה וכן תוצרים ביולוגיות
ופליטות של אנשים מחייבים מעבר להרכב החדר הייחודי גם מערכות פילטרציה חכמות ויעילות
בכדי לשמור על רמה מחמירה ותמידית של אוויר נקי ותקני ייצור נקיים.
מפעלי אלקטרוניקה מוליכים למחצה ופרמצבטיקה רגישים לאבק חיצוני הנכנס למפעל ופוגע בתהליכי הייצור.
טכניקת הייצור של התעשיות בהן נבנים חדרים נקיים עוסקת לרוב במיניאטורינציה של המוצרים
וגרגיר אבק הנוכח בתהליך הייצור גדול בהרבה מונים מהמוצר אותו מייצרים, ולפיכך יש למנוע
את כניסתו. לזאת אנו דואגים באמצעות פילטרציה באיכות גבוהה במהירויות אוויר נמוכות הנקראות למינריות.
מהירות למינרית וטורבולנטית -נועדו בכדי לוודא שהאבק נע לכוון הרצוי, כאשר יש טורבולנציה
באוויר, מסתחרר עם האוויר ויכול לנחות במקום לא רצוי עקב הכוח הצנטריפוגלי. מהירות למינרית
הינה זרימת אוויר מקווים ישרים, ולפיכך חלקיק הנוכח בזרם האוויר מוסע בצורה מסודרת אל הנקודה הרצויה.
המערכות אותן חברת D&P Cean rooms מייעדת ומרכיבה בחדרים הנקיים אמונות על תפוקת אוויר גבוהה ביותר ואורך חיי
פילטר ארוכים במיוחד. דרגות הסינון וסילוק החלקיקים נישאי אוויר שמערכות הפילטרציה
אותן אנו מתקינים בחדרים מגיעות לרמות יעילות סינון גבוהות במיוחד של 99.97% ב0.3 מיקרון.