תקרות אקוסטיות

כחלק מהתמחותה של חברת D&P Clean Rooms אנו מבצעים עבודות של
ארכיטקטורה מלוכלכת התאמתה והרכבתה של תקרה
אקוסטית טרם השמשת החדר.
הסיבה לשימוש והתקנה של תקרות אקוסטיות  הינה לספוג
את אנרגיית גלי הקול. התקרות מפחיתות את מפלס ההדים בחלל החדר
ומייצרות בידוד מיטבי שהינו נחוץ לתהליכי הייצור העדינים.
השימוש בתקרה האקוסטית מאפשר מעבר של אנרגיית הקול דרך התקרה
לחלל שמעל התקרה, כך שניתן להשתמש בחומרים מונעי הדהוד שיותקנו
מעל התקרה המתוחה.
קיימים מספר מרכיבים ביריעה אשר יוצרים את האלמנט האקוסטי:
גודל החור – התקרה מחוררת במפעל מיוחד המחורר חירור מיקרוני שאינו נראה ביריעה.
כמות החורים – קיימות אופציות חירור שונות הן מבחינת כמות החורים, והן מבחינת גודל החור.
המרחק בין החורים – מאפשר רמות בליעה אקוסטית הנדרשות על ידי יועצים של מכון התקנים.
המרחק בין התקרה לבין התקרה הקונסטרוקטיבית והחומרים בולעי הרעש השונים אשר נמצאים בחלל התקרה .
ניתן לבנות תקרות אקוסטיות בפלטות ובגדלים שונים ומכמה סוגים עיקריים:
• תקרות אקוסטיות מסלנית
• תקרות אקוסטיות ממלמין
• תקרות אקוסטיות מפח ברמות גימור שונות
• תקרות מגשי פח המתאימות בעיקר לחדרים קטנים ומסדרונות
• תקרות אקוסטיות מינרליות המורכבות בעיקר מצמר סלעים דחוס וחרסית
• תקרות אקוסטיות מפיברגלס